Foto © Claudia Otten

Driemaal is scheepsrecht

Meerdere keren heb ik contact gehad met de CAK. De berekening van de eigen bijdrage wordt berekend aan de hand van het inkomen van twee jaar eerder. Ik heb al vaker geschreven dat mijn inkomen dramatisch is gezakt nadat ik ziek werd en nu een uitkering ontvang vanuit de UWV-wia/wga. Eerst is mijn salaris welke ik ontving geplukt van alle toeslagen enzovoort waarna de 70% regeling in ging. Nu ontving ik deze week de beschikking over 2022 voor de eigen bijdrage WLZ welke wij voor mijn vrouw moeten betalen. Hierbij is rekening gehouden met mijn inkomen van 2020. Nu is er tussen 2020 en 2021 een extra (..) inkomensdaling van €11500. Bij het berekenen van de eigen bijdrage wordt uitgegaan van 10% jaarinkomen. Het is een eenvoudige rekensom hoeveel er nu te veel maandelijks betaald wordt door ons. Bij eerdere contacten met de CAK werd mij verteld dat hier pas einde van 2022 eventueel een aanpassing toegepast zou kunnen worden. Na het contact van vandaag krijg ik een wijzigingsverzoek formulier toegezonden. Het is bijzonder dat dit soort verschillen in antwoorden vanuit de CAK mogelijk zijn. Zo blijft het overbelast zijn en de regeldruk ook door dit soort zaken overeind gehouden.

"Ik ben mantelzorger, een trotse mantelzorger."

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top