Drama dreigt voor 3500 gezinnen met zorgintensieve kinderen

Sinds 1 december 2020 staat de nieuwe handreiking Kindzorg online. Een handreiking die geschreven is door de V&VN en die moet zorgen voor eenduidige indicering van kindzorg. Al vanaf het begin werd duidelijk dat de gezinnen met langdurig zorgintensieve kinderen hier de dupe van zouden worden. Ouders die buitenspel gezet worden en die afhankelijk worden van de kindverpleegkundige.

Vrijdag spraken wij met BVIKZ (Belangenvereniging Intensieve Kindzorg). In de afgelopen maanden hebben zij, samen met ouders, veelvuldig overleg gevoerd met de V&VN en politieke partijen om duidelijk te maken dat deze handreiking afbreuk doet aan de positie en keuzevrijheid van de ouders. Na veel inhoudelijke input, gesprekken en het overleggen van dossiers is nu toch besloten om de handreiking te publiceren. Een handreiking waarbij de autonomie en de eigen regie van de ouders op het spel staan. De regisserende rol is nu namelijk weggelegd voor de kindverpleegkundige en de ouder is hierdoor niet langer een bepalend onderdeel in een zorgteam.

Het effect van de invoering van deze handreiking zet ouders buiten spel. Ondanks het feit dat zij 24 uur per dag voor hun kind zorgen en alle kennis en kunde in huis hebben. Dit vinden wij onacceptabel. Tijdens het debat in de Tweede Kamer van afgelopen donderdag gaf het kabinet aan dat deze handreiking van de beroepsgroep is en dat het niet aan de politiek is om hier iets mee te doen. Dit geeft aan dat er niet gekeken wordt naar de, nu al duidelijke, negatieve effecten van deze handreiking. Ook wordt voorbijgegaan aan de behoefte van de ouders en kinderen zelf. Er wordt niet gekeken naar de mensen in dit verhaal. Dit doet ons denken aan de toeslagenaffaire.

Maar we kunnen nog iets doen. Aanstaande dinsdag wordt in de Tweede Kamer gestemd over het inzetten van een motie om een mediator in te zetten in dit traject. Een mediator die beide kanten kan verbinden, die de stem van de ouders kan wegen en die kan zorgen voor aanpassingen in de handreiking die voor alle partijen acceptabel zijn. Want de huidige handreiking moet snel van tafel.

Laten we zoveel mogelijk mailtjes sturen naar de Kamerleden die verantwoordelijk zijn voor deze portefeuille, maar ook naar de oppositiepartijen. Om het jullie wat makkelijker te maken geven we hier een voorbeeldtekst en de email adressen (van portefeuillehouders en oppositie):

De handreiking Kindzorg die per 1 december is ingegaan, heeft ons zeer verontrust. De autonomie van het kind en de regie van de ouders worden hierin niet gerespecteerd. U mag aannemen dat geen enkele ouder van een ziek kind betutteld wil worden door een verpleegkundige in een thuissituatie. Een goede mediator heeft aangeboden om de twee werelden meer naar elkaar toe te willen brengen. Wij vragen u dringend om mediation te steunen en de ouders vanuit hun expertise te respecteren.

v.bergkamp@tweedekamer.nl

c.dik@tweedekamer.nl

antoinette.laan@gmail.com

j.kerstens@tweedekamer.nl

l.westerveld@tweedekamer.nl

m.hijink@tweedekamer.nl

m.agema@tweedekamer.nl

c.vdstaaij@tweedekamer.nl

t.baudet@tweedekamer.nl

 

Ervaringsdeskundige mantelzorger, veranderkundige/organisatieadviseur, moeder en echtgenote. Zorgt al jaren voor moeder en broer. Spreekt en schrijft over vraagstukken in het sociaal domein en mantelzorg. Rode draad is: opsporen, blootleggen, bespreekbaar maken en verbinden. Hiervoor kijkt en luistert ze met een open blik naar alle mensen en zaken die ze tegenkomt. Ze is gedreven om de positie van mantelzorgers te verbeteren en op te komen voor hun belangen. Margreet is tevens bestuurslid van onze stichting, projectleider en de schrijfster van ons MantelzorgManifest.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Back To Top