Discussie rondom euthanasie bij mensen met dementie

th-1Mensen met ernstige dementie moeten euthanasie kunnen krijgen, ook als ze dat zelf niet meer kunnen uiten. Wel moet er dan een euthanasie of wilsverklaring liggen uit de tijd dat ze nog helder van geest waren. Dat staat in de onlangs vernieuwde ‘handreiking’ over euthanasie van de ministeries van Volksgezondheid en van Veiligheid en Justitie. Dementie patiënten wekken soms de indruk dat ze niet ondraaglijk lijden aan hun dementie, maar wel aan de bijkomende lichamelijke aandoeningen, zoals ernstige benauwdheid of pijn, staat in de nieuwe handreiking. 

” In die gevallen mag een dokter euthanasie toepassen, ook als een patiënt dit niet meer duidelijk kan maken in woord of gebaar. Maar er moet dan wel een schriftelijk euthanasieverzoek zijn, dat de patiënt eerder heeft opgesteld.” Volgens de handreiking is dit tot nu toe een paar keer gebeurd. Patiënten wordt aangeraden met hun arts in gesprek te blijven over euthanasie en te zorgen voor een euthanasieverklaring. Als niet duidelijk is of de euthanasiewens nog bestaat op het moment dat de patiënt niet meer duidelijk kan aangeven wat hij wil, is de kans groot dat de arts de euthanasie niet uitvoert. De nieuwe handreiking is opgesteld om de onduidelijkheid weg te nemen over de mogelijkheden van euthanasie bij dementie.

In de pers wordt inmiddels volop discussie gevoerd over de handreiking. Euthanasie bij dementie is een heel moeilijk en gevoelig onderwerp, wat bij jou ( als mantelzorger) maar ook  bij je dierbare met dementie twijfel maar zeker ook veel vragen zal oproepen. Alzheimer Nederland  neemt niet echt standpunt in maar schreef wel een  reactie op hun website.

Normen nieuwe handreiking

Als je naaste met dementie een euthanasiewens heeft, moet ze nog steeds een heel duidelijk schriftelijk euthanasieverzoek opstellen en ondertekenen. Ze moet wilsbekwaam zijn op het moment van ondertekenen en het verzoek bespreken met de (huis)arts. Jij als mantelzorger hoeft daar niet bij te zijn, maar dit wordt wel geadviseerd zodat jij ook goed op de hoogte bent van haar wensen.

Voor een euthanasieverzoek van je naaste met dementie moet er ook sprake zijn van ondraaglijk en uitzichtloos lijden (bijvoorbeeld angst, pijn, benauwdheid). Belangrijk in het verzoek is dat er voor een arts geen enkele twijfel mogelijk is over de wensen van je naaste en wat zij verstaat onder ondraaglijk en uitzichtloos lijden.

Volgens de nieuwe handreiking hoeft je naaste in een vergevorderd stadium van dementie niet meer ‘in woord of gebaar’ aan te kunnen geven dat ze ondraaglijk en uitzichtloos lijdt. Toch wil een arts op het moment van toepassen van euthanasie zeker weten dat de wens bij je naaste nog bestaat. Daarom is het belangrijk om het eerder opgestelde euthanasieverzoek actueel te houden. Je doet dit door er regelmatig met je naaste en de (huis)arts over te praten en het bij te stellen als dit nodig of wenselijk is.

Hou er rekening mee dat euthanasie een verzoek is, het is geen recht. Een arts mag altijd weigeren om het verzoek in te willigen.

bron: Dementie.nl

is sociaal ondernemer, netwerkbouwer, storyteller, echtgenote, moeder en zij was ruim 8 jaar een zeer gedreven en ervaren mantelzorger voor haar vader met Alzheimer. Eerst in de thuissituatie en later in het verpleeghuis. Tevens is zij de bedenker en het creatieve brein van Mantelzorgelijk.nl en voorzitter van Stichting Mantelzorgelijk.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Back To Top