De week tegen eenzaamheid is van start gegaan!

In de Week tegen Eenzaamheid (28 september t/m 4 oktober) staat ontmoeting en verbinding centraal. Deze week wordt in het kader van het actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid‘ georganiseerd door het ministerie van VWS met als boodschap: ‘Kom erbij’. De Week tegen Eenzaamheid wil helpen het taboe op eenzaamheid te doorbreken en inwoners te activeren. Dit gebeurt door eenzaamheid te agenderen, bespreekbaar te maken en mensen meer bewust te maken van het thema. Daardoor kunnen meer mensen eenzaamheid signaleren en in actie komen, bij zichzelf of met anderen. Om daarmee uiteindelijk eenzaamheid te verminderen of voorkomen.

Sinds 2010 vindt elk jaar vanaf de laatste donderdag in september de Week tegen Eenzaamheid plaats. Het is een week vol activiteiten die sociale contacten en sociale netwerken stimuleert. Mantelzorgelijk is sinds begin dit jaar lid van de landelijke coalitie ‘Een tegen eenzaamheid’ en Marjolijn werd gevraagd om gisteren, tijdens het openingsevent in het Beatrix Theater in Utrecht, deel te nemen aan het panelgesprek “We gaan het even hebben over eenzaamheid’; ervaringsdeskundigen aan het woord.

Bij Mantelzorgelijk zijn wij ontzettend blij dat mantelzorgers  meer en meer gehoord worden. Mantelzorgers spelen natuurlijk een cruciale rol in onze samenleving. Dag in dag uit bieden ze onbetaalbare zorg en ondersteuning aan hun naasten met chronische ziekten, handicaps of hulpbehoevendheid. Ze geven hun tijd, energie en inzet om hun dierbaren een betere kwaliteit van leven te bieden. Maar achter dit nobele werk schuilt een hele donkere realiteit: mantelzorgers ervaren te vaak een sociaal isolement en gevoelens van eenzaamheid. Een belangrijk maar ook zorgelijk aspect dat te lang over het hoofd gezien is.

Het is essentieel om het sociaal isolement en de eenzaamheid van mantelzorgers serieus te nemen en te erkennen. Samenlevingen kunnen bijdragen aan het doorbreken van deze situatie door het creëren van ondersteunende structuren en programma’s. Dit kan onder andere inhouden: het faciliteren van sociale (online) bijeenkomsten voor mantelzorgers, het bevorderen van respijtzorg (waar tijdelijke vervanging van de mantelzorger wordt geboden) en het stimuleren van voorlichting en bewustwording over dit onderwerp.

Vanuit Mantelzorgelijk dus een hele hartelijke dankjewel aan het ministerie van VWS en de gehele organisatie van het programma ‘Een tegen Eenzaamheid’ om Marjolijn te laten vertellen over haar ervaringen met isolement en eenzaamheid tijdens de 8 jaar durende intensieve zorg voor haar Alzheimer vader.

Ervaringsdeskundigen aan het woord

De Redactie van Mantelzorgelijk  bemant de hulplijnen en helpt mantelzorgers op elk mogelijk vlak. Wat kunnen we voor jou betekenen?Mail naar info@mantelzorgelijk.nl

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top