De verborgen kosten van mantelzorg

Als een dierbare steeds meer hulp en ondersteuning nodig heeft, zal je er op een gegeven moment voor kiezen om zijn of haar mantelzorger te worden. In de eerste instantie voelt dat voor alle partijen het meest handig en ook logisch. Die keuze maak je vaak uit plichtsbesef en liefde. Maar wat men zich lang niet altijd realiseert, is dat mantelzorg best overweldigend kan zijn. Zowel emotioneel als financieel. Over dat laatste wil ik het in dit blog hebben. En dan met name over de verborgen kosten van mantelzorg. Want daar hoor je –  ondanks het steeds groter wordende aantal werkende mantelzorgers – nog veel te weinig over. 

 1. Verlies aan inkomen en baanzekerheid

Tegenwoordig heeft de grootste groep mantelzorgers in Nederland te maken met de combinatie werk, gezin en mantelzorg. Hoe langer dierbaren thuis moeten blijven wonen, hoe intensiever de zorg gaat worden. Steeds vaker horen wij bij Mantelzorgelijk dat werkende mantelzorgers minder uren kunnen werken, genoodzaakt zijn om te stoppen of – in het allerergste geval – zelfs ontslagen worden vanwege intensieve mantelzorg.

De gevolgen?

 • Vermindering of verlies van inkomen
 • Minder kans op ontwikkeling, promotie en je financiële positie verbeteren
 • Verminderde baanzekerheid
 • Baanverlies
 • Verlies aan voordeeltjes als tegemoetkoming abonnementen, (aanvullende) ziektekostenverzekering, studies en zelfs pensioenregelingen.
 • Verlies aan sociale zekerheid
 • Een enorm gat in je CV
 1. Hogere persoonlijke zorgkosten

Mantelzorgers ervaren vaak verhoogde emotionele en fysieke belasting als gevolg van mantelzorg. Veel mensen die voor een dierbare zorgen zeggen dat ze zich alleen en eenzaam voelen en meer dan de helft van de mantelzorgers van tegenwoordig geeft aan dat mantelzorg zeer stressvol is.

Deze onvoorziene, negatieve gezondheidseffecten van mantelzorg zijn schadelijk en kostbaar. Stress en depressie kunnen leiden tot langdurige geestelijke gezondheidsproblemen, terwijl de fysieke eisen van mantelzorg de bloeddruk kunnen verhogen en vervolgens het risico op chronische aandoeningen kunnen vergroten.

Degenen die voor iemand met een vorm van dementie zorgen kampen (bewezen) met nóg hogere niveaus van spanning, mentale en fysieke problemen. Die zorg wordt door veel mantelzorgers ervaren als een fulltime baan, naast hun reguliere baan. De gezondheidsrisico’s voor deze groep omvatten zelfs een verhoogde mortaliteit, een verhoogd aantal chronische ziekten en ernstig isolement.

Hogere persoonlijke zorgkosten die het gevolg zijn van de stress bij mantelzorg kunnen daarnaast leiden tot financiële druk. Denk aan het verlies aan inkomen en het feit dat dit soort extra zorgkosten of aanvullende verzekeringen voor mantelzorgers met minder inkomen vaak bijzonder moeilijk te dragen zijn.

 1. Verloren spaargeld en pensioen

Als je door mantelzorg minder kunt werken, heb je minder inkomen en dan zullen veel mensen hun spaargeld moeten aanspreken. Zo ging dat althans bij mij. Maar tegelijkertijd betaalde ik daar ook onvoorziene kosten voor mijn vader van. Je weet wel: een boodschapje hier, een boodschapje daar, even iets voorschieten of aanschaffen. 9 van de 10 keer kreeg ik die gemaakte kosten om verschillende redenen nooit meer terug.

Door vermindering aan inkomen stopte ik ook tijdelijk met het sparen voor mijn pensioen. Vier jaar om precies te zijn. Misschien niet handig maar wat moest ik anders? Nou had ik in die tijd gelukkig nog wel een beetje inkomen. Kun je nagaan hoe dit allemaal moet zijn voor mantelzorgers die hélemaal niet meer kunnen werken, volledig zonder inkomen komen te zitten en hun toekomstige pensioen op moeten eten. Weg spaargeld, weg pensioen, weg zorgeloze oude dag !

Zoals je aan deze verborgen kosten kunt zien, heeft mantelzorg in steeds meer gevallen een enorme financiële impact. Er komen  door de vergrijzing en het zorgbeleid in de toekomst steeds meer mantelzorgers bij die langdurig en intensief moeten zorgen. Maar ze zullen door het geven van mantelzorg dus ook verarmen.  Zou het in het kader van sociaal-economische ongelijkheid dan eigenlijk niet rechtvaardig zijn als die mantelzorgers gecompenseerd gaan worden voor inkomensverlies? Wat vind jij? Laat je het onder dit blog weten?

 

is sociaal ondernemer, netwerkbouwer, storyteller, echtgenote, moeder en zij was ruim 8 jaar een zeer gedreven en ervaren mantelzorger voor haar vader met Alzheimer. Eerst in de thuissituatie en later in het verpleeghuis. Tevens is zij de bedenker en het creatieve brein van Mantelzorgelijk.nl en voorzitter van Stichting Mantelzorgelijk.

Dit bericht heeft 3 reacties

 1. Ja ik vind wel dat we gecompenseerd zouden moeten worden. Mijn dochter van 16 is heel moeilijk leerbaar. Ook mbt zelfstandigheid. Ze is continue controle, nabijheid, structuur nodig. Dan nog de gesprekken over de zorgen met ex, jeugdzorg, hulpverlening, school… heel stressvol en zitten nogal wat kosten in mbt vervoer. Ik kan niet werken. Al zit ik wel 3 halve dagen bij een dagbesteding. Maar is er wat met dochter dan kan ik daar gelijk weg. Bij een gewone baan is dat geen optie.

 2. Ik vind zeker dat er iets gedaan moet worden met de inzet die mantelzorgers leveren. Maar aan de andere kant is dat ook erg moeilijk te realiseren, omdat Nederland ingericht is op controle en regels. Dat komt aan de ene kant doordat er misbruik gemaakt is, maar aan de andere kant omdat die regelmakers alles tot in detail willen blijven regelen. Dat is niet nodig, want een mantelzorger doet dat wat hij doet uit liefde en liefde is altijd goed.
  Ik vind het sowieso raar dat mensen die niet in een bepaald situatie zitten mogen en kunnen beslissen over dat onderwerp. Hoe vaak hoor je niet, ik dacht dat ik het begreep, maar nu ik het zelf doe is het toch echt anders.

 3. De druk op mantelzorgers wordt steeds hoger, er wordt steeds meer van ons gevraagd maar aan de andere kant worden regelingen en ondersteuning afgebouwd. We kosten, net als de naasten waar wij voor zorgen, teveel. Ondersteuning die je vanuit de aanvullende verzekering kon inzetten in dagdelen, moet je nu in dagen afnemen. En WLZ is voorliggend, dus als de naaste die heeft kun je het helemaal schudden. Mantelzorgcompliment wordt in veel gevallen geen compliment meer maar een lachertje.. Nachtzorg uit een PGB mag niet meer vergoed worden… Ik voel me zo onderhand net als de zorgverleners.. je krijgt een applaus als je in de vuurlinie staat, maar daarna wordt je vergeten en wordt er gewoon van je verwacht dat je je “werk doet” .. en hoe schamel het ook is, de zorgverleners krijgen er voor betaald en wij niet.. Wij leveren in: aan carrière, salaris, pensioen, sociale contacten enz enz.. en wat te denken van de benzine kosten, naar de huisarts, ziekenhuis, onderzoeken, fysio en wat dies meer zij.. We zijn de vergeten groep zorgverleners en de pech is dat wij niet naar het malieveld kunnen.. want wij hebben geen vervangers die onze dienst overneemt..

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top