De vakantieperiode begint; check de vervanging!

De vakantieperiode begint weer op gang te komen. Zo langzamerhand gaan er steeds meer zorgmedewerkers op vakantie. Met alle krapte in de zorg is het niet vanzelfsprekend dat er vervanging komt voor bv. de huishoudelijke ondersteuning.

Dit ondervonden wij in de afgelopen week. De vaste hulp ging op vakantie en de zorgaanbieder had dus geen vervanging geregeld. Ze waren er een beetje vanuit gegaan dat het geen probleem zou zijn. Maar dat was het dus wel. Dus werd er veel te laat actie ondernomen.

Het enige dat nog geregeld kon worden was iemand die even het hoognodige kon doen. Op een indicatie van 6 uur per week werd 1,5 uur ingezet. En dan ben ik nog blij dat we een beetje uit de brand werden geholpen.

Maar wat ik niet snap is de manier waarop er wordt omgegaan met mensen die volledig afhankelijk zijn van die ondersteuning. De medewerkers moeten maanden van tevoren hun vrije dagen inplannen. Het is dan dus al maanden duidelijk dat er een gat gaat vallen. En er wordt pas actie ondernomen als je als zorgvrager gaat piepen dat het echt niet gaat lukken.

Naast de krapte op de arbeidsmarkt ervaar ik ook een soort lamlendigheid. Want als je al maanden weet dat iemand op vakantie gaat, waarom wordt er dan niet beter gepland? Waarom vindt er geen overleg plaats zodat er gezocht kan worden naar passende oplossingen? Waarom wordt er net zo lang gewacht totdat iemand gaat klagen? Deze werkwijze van zo’n organisatie begrijp ik echt niet.

En wat ik hierin ook niet snap is de rol van de gemeente. Zij geven de WMO-indicatie af en sluiten met de zorgaanbieder een contract af voor het leveren van een aantal vastgestelde uren ondersteuning per week. Weet zo’n gemeente überhaupt dat de uren niet geleverd worden en wat de gevolgen daarvan zijn?

En begrijp me heel goed. Ik wens alle ondersteunende medewerkers de beste vakantie en alle recht op vrije dagen en ontspanning. Ze verdienen het en ze zijn van onschatbare waarde voor ons.

Dus mocht je via een zorgaanbieder een ondersteunende hulp hebben (huishoudelijk of begeleiding), bel ze dan alvast met het verzoek om deze te vervangen tijdens de vakantie. Reken er niet op dat het vanzelf gaat. Want anders weet ik wel op welk bordje dit weer terecht gaat komen.

Avatar foto

Ervaringsdeskundige mantelzorger, veranderkundige/organisatieadviseur, moeder en echtgenote. Zorgt al jaren voor moeder en broer. Spreekt en schrijft over vraagstukken in het sociaal domein en mantelzorg. Rode draad is: opsporen, blootleggen, bespreekbaar maken en verbinden. Hiervoor kijkt en luistert ze met een open blik naar alle mensen en zaken die ze tegenkomt. Ze is gedreven om de positie van mantelzorgers te verbeteren en op te komen voor hun belangen. Margreet is tevens bestuurslid van onze stichting, projectleider en de schrijfster van ons MantelzorgManifest.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top