Dag van het gezin

Vrijdag, 15 mei was het de Internationale Dag van het Gezin.
Een dag die door de Verenigde Naties in het leven is geroepen in 1993 om op die manier meer aandacht te geven aan gezinnen wereldwijd.
Gezinnen zijn nu extra kwetsbaar.
Nu, in deze Covid-19 tijd, toch wel een dag om extra bij stil te staan want juist gezinnen zijn vandaag de dag extra kwetsbaar.
Ouders dragen extra verantwoordelijkheid, moesten een ruime tijd hun kinderen ondersteunen bij onderwijs en veel gezinnen hebben te maken met een zorgintensief kind.
De armoede en de eenzaamheid nemen toe, economisch gaat het bar en boos en de vooruitzichten zijn niet rooskleurig.
Huiselijk geweld is toegenomen en deze vorm geweld beslaat meer dan alleen partnergeweld want ook ouderen en kinderen komen in aanraking met geweld.
De verhalen die wij als platform binnen hebben gekregen liegen er niet om.
Kortom: de Internationale Dag van het Gezin had meer aandacht moeten hebben.

Politiek

Ik vind het jammer dat onze landelijke politiek geen aandacht heeft gegeven aan deze dag. Het was voor onze minister De Jonge toch een dag bij uitstek om hier eens over te vloggen. Een gemiste kans al zeg ik het zelf.
Maar wie weet leest onze eigen minister mijn blog wel en zet hij deze dag in de agenda voor volgend jaar.

Omdenken

We kunnen het ook omdraaien. Deze moeilijke tijd kan juist voor gezinnen belangrijk zijn om een omslag te maken. Meer gendergelijkheid binnen het gezin. Hoe mooi zou dat zijn!
Want gendergelijkheid binnen het gezin bevordert natuurlijk ook de gelijkheid onder mantelzorgers.
En gendergelijkheid is één van de 17 doelen van de Sustainable Development Goals
Daar ligt, wat mij betreft, nog een zware taak voor de mannen want statistieken laten zien dat er meer vrouwen mantelzorgen dan mannen.
Omdat ik niet wil aangevallen worden op het feit dat ik dit zo durf te stellen: Mannen, jullie inzet als mantelzorger wordt zeer gewaardeerd maar we kunnen simpelweg niet om de feiten heen.

Zijsprongetje

Ik maak even een zijsprongetje want ook vermeld in de SDG’s zijn doelen als toegang tot essentiële gezondheidszorg en kwaliteitsvolle geneesmiddelen en vaccins. Daar schort het nog wel aan, is gebleken, want er wordt nu onderscheid gemaakt in het verstrekken van testen en beschermingsmiddelen tegen Covid-19.
Artikel 3.3 in de SGD gaat over het uitbannen van epidemieën zoals malaria, aids en tbc en dat alles voor 2030! Dat kunnen wij nu dus aanvullen met Covid-19.
Je hoeft geen wetenschapper te zijn om te kunnen concluderen dat wij dit doel waarschijnlijk niet gaan halen.

Terug naar het gezin

Afijn, 15 mei was dus de dag van het Gezin. Ik kom een beetje als mosterd na de maaltijd maar laten wij, mantelzorgers, met elkaar afspreken dat wij elk jaar aandacht gaan geven aan deze dag en een link leggen naar alle 4 miljoen mantelzorgers in Nederland!
Want zonder mantelzorgers zouden er nog meer gezinnen uiteenvallen.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top