Wat wil D66 met mantelzorg? #tweedekamerverkiezingen

Weet jij al op welke partij je gaat stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart? Mantelzorg is wel een heel belangrijk thema. Mezzo zette op een rij wat 10 politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s zeggen over mantelzorg. Reuze handig om je te helpen bij jouw keuze. Wij delen de samenvatting van Mezzo en geven graag nog een aantal aanvullingen. Om er een totaalplaatje van te maken, zeg maar. Vandaag de visie van D66.

D66: Samen sterker – Kansen voor iedereen

Mezzo: ‘D66 gaat de verkiezingen in met het programma: ‘samen sterker – kansen voor iedereen’. Het is vooral gericht op onderwijs, schone groei, banen, pro-Europa en actief publiek leiderschap.

Wat de zorg betreft wil D’66 rust in de zorg na de hervormingen van de afgelopen jaren. De partij wil investeren in eHealth en innovatie gericht op gezondheid in plaats van behandeling; meer aandacht voor preventie en gezond leven. In de organisatie van de zorg ziet men huisartsen in de buurt komen centraal te staan. Kwaliteit van de zorg moet transparant worden. Tot slot kiest D’66 ervoor dat hulp bij zorgvuldige levensbeëindiging is niet langer strafbaar.

D66 wil dat de decentralisaties de komende jaren de kans krijgen hun toegevoegde waarde te laten zien. D66 zegt de groeiende inzet van mantelzorgers te zien, maar kondigt geen maatregel of plan aan hoe hiermee om te gaan. Wel vraagt de partij aandacht voor de bouw van levensloopbestendige woningen en het gebrek aan ouderenwoningen.’

Als aanvulling vonden wij nog dit:

Mantelzorgers en vrijwilligers dragen bij aan sociale verbinding en kostenbesparing. D66 wil de mogelijkheden stimuleren om hun werkdruk te verlichten. Samenwerkende zorgverleners in de buurt en betere afstemming tussen zorg, welzijn en vraag komt de centrale positie van de patiënt ten goede.

D66 stimuleert mogelijkheden om de werkdruk van mantelzorgers en vrijwilligers te verlichten. Bijvoorbeeld door het inzetten van casemanagers zoals ook omarmd in het ‘Deltaplan Dementie’. Hierin worden mensen die voor het eerst te maken krijgen met een ziekte als Alzheimer begeleid door een professional.

Het volledige verkiezingsprogramma van D66 vind je onder deze link.

Bronnen:

 

is sociaal ondernemer, netwerkbouwer, storyteller, echtgenote, moeder en zij was ruim 8 jaar een zeer gedreven en ervaren mantelzorger voor haar vader met Alzheimer. Eerst in de thuissituatie en later in het verpleeghuis. Tevens is zij de bedenker en het creatieve brein van Mantelzorgelijk.nl en voorzitter van Stichting Mantelzorgelijk.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top