skip to Main Content

Corona; samen op zoek naar de gulden middenweg.

Er is volop te lezen en te horen over het coronavirus, over de maatregelen en wat daar de welzijnseffecten (al dan niet) van zijn. De impact op mantelzorg en mantelzorgers is en blijft groot. Bovenaan staat natuurlijk het grote en heilige doel om het virus in te dammen en er wordt wereldwijd gewerkt aan een vaccin, om hopelijk weer over te kunnen tot de orde van de dag. Toch?

Het tempo van onze maatschappij is de laatste decennia in rap tempo omhoog geschoten. The sky lijkt de limit en wie gezond van lijf en leden is en mee kan doen, die rolt mee in alle ontwikkelingen. Er kan en gebeurt steeds meer. En al doe je er om diverse redenen niet aan mee, het beïnvloed ongemerkt bijna iedereen. Want in alles is er zoveel keuze en steeds is er een overtreffende trap; nog mooier, leuker, ludieker, groter… Sociale media en oh ja, al die apps die zo handig zijn, nieuws wat 24/7 binnenkomt…

Corona heeft in een klap alles stil gezet en nu de handrem er inmiddels een klein beetje afgaat, is het een mooie kans om samen te kijken op welke manier dit het best vorm gegeven kan worden. Want ik hoor en lees van zowel mensen die zorg nodig zijn, als van mantelzorgers en van werkers in de zorg dat de maatregelen hier en daar ook rust geven. En soms zelfs ruimte voor groei en ontwikkeling en dat men daardoor soms zelfs weleens wat verrast is. Wat er dan zoal langskomt?

• Minder woede uitbarstingen, doordat er minder prikkels zijn.
• Betere leerresultaten omdat thuisonderwijs soms echt het meest passend is.
• Meer rust op woongroepen, door minder personele wisselingen en minder heen en weer gereis van bijvoorbeeld woon- naar dagbesteding.
• Na 6 weken weer een eerste bezoekje en dan eigenlijk tot de conclusie komen dat degene voor wie je zorgt er ontspannen bij zit.
• Met de reeds gedane versoepeling al geluiden dat de rust op straat gemist wordt.

Wat mij betreft zouden we daar wat mee moeten in zorgland. Een meerderheid van mensen met een zorgvraag heeft baat bij bovengemiddeld veel rust, structuur en duidelijkheid. Het is niet dat ik wil pleiten voor teruggang in van alles, maar wel om deze inzichten niet te vergeten. Op naar de gulden middenweg. Met als voorbeeld dat er nu al een motie is aangenomen, om thuisonderwijs mogelijk te houden.. alleen maar winst vind ik dat! Strikte bezoekuren klinkt wel heel streng, in een woonvorm, maar wat als dat voor de bewoners onderaan de streep fijner is? Of voor sommige? Er minder medicatie nodig is en er beter wordt geslapen? Heb het erover.. probeer uit en ervaar samen wat werkt of juist niet. Kijken, voelen, inleven, ontdekken en luisteren naar en vooral met iedereen die de zorg nodig is, dat als uitgangspunt aanhouden. Samen met de mantelzorgers. Altijd op zoek naar maatwerk en evenwicht. Immers hun welzijn is ons welzijn.

Hou vol en blijf veilig!

Paula Bierma

Paula Bierma

Is buurtwerker bij Sociaal Werk De Kop vanuit die functie coördinator van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland, een netwerk met ruim 80 organisaties. Dé plek van waaruit in Steenwijkerland mantelzorgers op alle mogelijke manieren worden ondersteund. Motto: Waar zorg is, is mantelzorg! Daarnaast mantelzorger in eigen gezin.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top
X