Concreet plan mogelijke versoepeling bezoekverbod verpleeghuizen.

We hebben erover nagedacht: kunnen we tot een versoepeling van het bezoekverbod komen? Een versoepeling die voor iedereen acceptabel is? En rekening houdt met ieders angsten en zorgen? Het houdt ons bezig. Net als dat het jou waarschijnlijk bezig houdt. Met ouderenpsycholoog Sarah Blom en psycholoog/onderzoeker dr David Blom hebben we een aantal concrete ideeën uitbedacht en verwerkt tot een plan. Dit in overleg met een aantal bestuurders, managers, medewerkers en mantelzorgers. . Wat denk jij?

Het bezoekverbod is sinds 19 maart 2020 van kracht. De afgelopen weken is duidelijk geworden dat het verbod een impact heeft op vele betrokkenen binnen de verpleeghuissector. Het bezoekverbod vermindert kwaliteit van leven van een deel van de cliënten. Het wegvallen van bezoek zorgt voor onder andere voor een toename van angst- en depressiesymptomen, apathie en verwardheid. Maar ook heeft het verbod een impact op het welzijn van hun familieleden. Jarenlang is hard gewerkt aan familieparticipatie binnen de sector. De inzet van mantelzorgers bleek op momenten broodnodig om kwaliteit van leven van cliënten te kunnen borgen. Deze familieleden ondervinden psychische schade door het bezoekverbod.

Hoewel de impact van het verbod gesignaleerd wordt, kunnen we niet zomaar overgaan tot een versoepeling. Uit peilingen blijkt immers ook dat 84% van de verzorgenden pleit voor het doorzetten van het verbod. De voornaamste reden is angst: angst om zélf besmet te raken, om geliefden te besmetten en om bewoners te besmetten. Het uitblijven van bezoek biedt deze zorgverleners de nodige rust om hun werk te kunnen blijven uitoefenen. Temeer dat bij te veel zorgorganisaties het beschermingsmateriaal onvoldoende voorradig is.

Om tot een eventuele versoepeling van het verbod te komen, moeten we oog hebben voor de zorgen en wensen van al deze betrokkenen. We zullen omstandigheden moeten creëren om de angst van zorgverleners én de besmettingsrisico’s zo laag mogelijk te houden, en tegelijkertijd toch een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te bieden aan cliënten en hun mantelzorgers. Een versoepeling die leidt tot vermenselijking van de maatregelen.

In een nieuwe gevormde zorgdriehoek hebben wij, ouderenpsycholoog Sarah Blom en psycholoog/onderzoeker dr. David Blom van ‘Oud worden met Zorg’ en Marjolijn Bruurs van het expertiseplatform Mantelzorgelijk.nl een concrete bezoekregeling uitgewerkt om mogelijk tot een verantwoorde versoepeling van het verbod te komen. Deze regeling is opgesteld op basis van overleggen met managers, bestuurders, medewerkers en mantelzorgers.

In beginsel lijkt het ons niet raadzaam om de versoepeling enkel voor bepaalde cliënten en/of familieleden binnen één locatie te laten gelden. Dit werpt immers een hoop vragen op en is ons inziens voor zorgverleners niet uitvoerbaar. Wie gaat bijvoorbeeld beslissen welke client wel of geen bezoek krijgt, en op basis van wiens belang? Van de mantelzorger of de cliënt? Stel dat men erin slaagt om multidisciplinair tot een gedegen afweging te komen, dan is deze voor de zorgverlener ook lastig uitvoerbaar. Ja tegen de één verkopen en nee tegen de ander vergt nogal wat van onze zorgverleners. Dit kan leiden tot onaanvaardbare morele stress. Hieronder hebben we een aantal suggesties uitgewerkt op tot versoepeling te komen. We zijn ons ervan bewust dat de suggesties bij iedere organisatie, locatie en situatie anders wordt vormgegeven.

is sociaal ondernemer, netwerkbouwer, storyteller, echtgenote, moeder en zij was ruim 8 jaar een zeer gedreven en ervaren mantelzorger voor haar vader met Alzheimer. Eerst in de thuissituatie en later in het verpleeghuis. Tevens is zij de bedenker en het creatieve brein van Mantelzorgelijk.nl en voorzitter van Stichting Mantelzorgelijk.

Dit bericht heeft 2 reacties

  1. Hulde voor jullie omdenken en creatief plan om meer kwaliteit van leven toe te voegen aan zowel degenen die al weken geen bezoek kunnen ontvangen als aan de familie cq vrienden die hun naasten niet kunnen bezoeken. Jullie zoeken naar mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden als enige waarheid aannemen. Heel erg mooi dat ook in voor jullie barre tijden de energie wordt gebruikt voor het zoeken naar creatieve en menswaardige oplossingen.
    Nogmaals hulde. Marijke Schanzleh

  2. Wat een mooi stuk en wat zouden wij dit ook graag willen als mantekzorger voor mijn dementerende moeder. Alleen ik zie dit niet gebeuren wegens starre houding kabinet en zorginstelling mijn moeder. Bij mijn moeder is er nog geen initiatief geboden met boxbellen of ander raamcontract. Na lang zeuren hebben ze nu pas een oplossing bedacht dat men toch in de binnentuin kan vertoeven. Tuin komt uit op de straat maar hek staat meters ver weg. Nu sinds gisteren een groot zwart zijl aan binnenkant hek. Zwart zijl. Waarom geen vrolijk zijl. Vreselijk om te zien dit. We kunnen wel beeldbellen en in het begin, ze woont beneden, hadden wij raamcontact dat initiatief kwam vanuit ons al was de verzorging hier op tegen. Bezorgde haar onrust. Mijn moeder werd overstuur de derde keer wilde ze mee begreep het niet. Wij zijn er toen mee gestopt en gingen alleen beeldbellen. Nu zijn we twee maanden verder en voor ons en haar wordt dit erg zwaar en komt er nu geen initiatief huis voor wat ook raamcontract boxbellen wil ik toch weer beginnen met bij haar raam te staan. Bij mijn moeders verpleegtehuis geen corona besmetting gelukkig en om dit zo te houden hebben we blijkbaar te maken met een logge organisatie die buiten beeldbellen alle contact mijdt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top