Combi werk en mantelzorg of kinderen geeft vaak stress en gezondheids- klachten

serWerkende mensen komen nog te vaak in de problemen als ze mantelzorg verlenen of kinderen hebben. De combinatie van betaald werk en mantelzorg of kinderopvang leidt geregeld tot stress en gezondheidsklachten.

Dat stelt de Sociaal-Economische Raad (SER) in een recent gepubliceerd onderzoek. School- en opvangtijden sluiten nog altijd onvoldoende aan op arbeidstijden. De afgelopen jaren is daar te weinig aan gedaan. Mantelzorgers die ook een baan hebben lopen eveneens                                                                                                               tegen problemen aan en dat dreigt in de toekomst alleen                                                                                                               maar erger te worden, aldus de SER.

Ongeveer één op de acht werknemers in Nederland heeft last van burn-outklachten. De SER constateert dat de combinatie van betaalde arbeid en de meer intensieve mantelzorg in bepaalde situaties knelt. Het percentage werkenden dat mantelzorg verleent, is tussen 2004 en 2014 gestegen van 13 naar 19 procent. Die stijging komt onder andere doordat ouderen van de overheid steeds langer thuis moeten blijven wonen en zij daardoor steeds meer aangewezen zijn op hun eigen netwerk als ze zorg nodig hebben.

Passende regelingen zijn er helaas niet voor alle werkenden om die zorg ook te kunnen verlenen. Niet iedereen is even flexibel wat betreft thuiswerken en er is te weinig bekend over de verschillende verlofregelingen. De raad concludeert verder dat bestaande regelingen nog te sterk uitgaan van een standaard werknemer en te weinig oog hebben voor de diversiteit in de samenleving en de behoeften die zich tijdens de verschillende levensfasen voordoen. Veranderingen in cultuur en beleid zijn nodig, waarbij het van belang is dat het beleid rekening houdt met de diversiteit en de levensloop meer als ijkpunt neemt. Dit vergroot de mogelijkheden om werken en zorgen duurzaam op elkaar af te stemmen en biedt ruimte voor variatie en differentiatie in arbeidstijdpatronen.

bron: ANP

Avatar foto

Sociaal ondernemer en initiatiefnemer Mantelzorgelijk.nl, ervaringsdeskundige, mantelzorgveteraan.

Dit bericht heeft 1 reactie

  1. Combi werk en mantelzorg of kinderen geeft vaak stress en gezondheidsklachten.
    Dit klopt helemaal. Ik ervaar het in mijn omgeving.
    Heel veel mensen hebben daar echt last van. Toevallig hadden wij op een werk een uur een workshop, waar dit onderwerp naar boven kwam. En zij daar ook veel last van hebben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top