CIZ indiceert steeds strenger

cizIn een artikel van Rijja Jansen op Nursing.nl las ik dat de indicaties die het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) afgeeft steeds minder goed passen bij de werkelijke zorgvraag. Zorgwekkend want naast alle bezuinigingen die zijn doorgevoerd, gaat dit dus ook weer ten koste van de zorg voor de mensen die het hard nodig hebben…

“Cliënten krijgen een te lichte indicatie. Dat zegt Patricia Esveld, bestuurder van zorgaanbieder Hilverzorg en bestuurslid van brancheorganisatie ActiZ. ‘Je zou gezien het landelijke beleid om mensen langer thuis te laten wonen, verwachten dat cliënten die in een verpleeghuis komen wonen al een complexere zorgvraag hebben. Wij zien in onze organisatie dat mensen inderdaad met een zwaardere zorgvraag binnenkomen, maar dat ze een te lichte indicatie hebben voor de zorg die ze nodig hebben.”

Bij kwart zorgvragers herindicatie
De problematiek doet zich bijvoorbeeld voor bij mensen met dementie. Die vallen normaal gesproken in zorgzwaartepakket (zzp) 4, 5 en 7. Alleen bij structurele ernstige gedragsproblemen komen ze in aanmerking voor zzp 7. Esveld: ‘Wij zien steeds vaker mensen met een zzp 5 die volgens ons zzp 7 moeten hebben. In 25 procent van de gevallen gaan we direct over tot het aanvragen van een herindicatie. Maar voordat die procedure administratief is afgehandeld, ben je drie maanden verder. In die tijd krijg je voor een cliënt per dag 40 euro minder. Zo leggen we geld toe, want we willen niet dat dit ten koste gaat van de zorg en ondersteuning aan cliënten.’ Ook andere zorgaanbieders hebben te maken met strengere indicatiestelling. ActiZ heeft de problematiek aangekaart bij het ministerie van VWS. Met het ministerie was afgesproken dat de toegang tot de Wlz niet zou veranderen. Het heeft er alle schijn van dat dit nu toch gebeurt.

CIZ is verrast
Het CIZ is verrast dat een herindicatie maanden duurt. ‘Het aanvragen van een herindicatie duurt maximaal zes weken. Dan moet er elders in het traject een reden zijn voor die extra vertraging.’ Verder wijst het CIZ erop dat zzp 5 voor de meeste mensen met dementie volstaat tot het moment van overlijden. Zzp 7 is alleen bij ernstige en structurele gedragsproblemen. ‘Het komt regelmatig voor dat mensen met dementie vlak nadat ze komen wonen in een verpleeghuis onrustig zijn. Dat is op zich geen grond voor toekenning van zzp 7, want vaak is de verwarring van tijdelijke aard’, aldus een woordvoerder van het CIZ.

CIZ-cijfers: afname over hele linie
Het CIZ heeft geen actuele cijfers over heel 2015. Die worden in april gepresenteerd. Op de website van het CIZ staat wel een rapportage over de eerste drie kwartalen van 2015. Die laat over de hele linie een forse daling zien van het aantal mensen dat een Wlz-indicatie krijgt. Zowel bij de lichte als de zware zzp’s is sprake van een afname.

Druk op wijkverpleging
De afname van het aantal CIZ-indicaties leidt tot druk op de wijkverpleging. Daarvoor heeft ActiZ al begin november 2015 gewaarschuwd. Die trend zet zich voort. Esveld ziet in haar organisatie 15 procent meer cliënten in de wijkverpleging. Tegelijkertijd is ook het aantal uren geleverde zorg met 15 procent afgenomen door meer in te zetten op de zelfredzaamheid van cliënten en het sociale netwerk (lees mantelzorgers) te stimuleren.

Avatar foto

Sociaal ondernemer en initiatiefnemer Mantelzorgelijk.nl, ervaringsdeskundige, mantelzorgveteraan.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top