Burgers tasten nog steeds in duister over gevolgen decentralisatie zorg

gelezen2Veel mensen die zorg of ondersteuning ontvangen, weten nog steeds niet wat de concrete gevolgen van de decentralisatie van de zorg voor hen zijn. Er heerst ook nog veel onduidelijkheid bij gemeenten en zorginstellingen. Dit maakt het voor deze instanties onmogelijk om patiënten en mensen met vragen duidelijkheid te verschaffen. Dit meldt Skipr.

Negen patiëntenfederaties voerden een cliëntenmonitor uit waarbij bijna 200 cliënten, familieleden en mantelzorgers geïnterviewd werden. Uit de monitor blijkt dat mensen, ruim twee maanden na invoering van de stelselwijziging, nog steeds niet concreet weten wat de decentralisatie van de zorg voor gevolgen heeft voor hun persoonlijke situatie. De ondervraagden waren eveneens niet bekend met het overgangsrecht of, bijvoorbeeld, met de criteria die gehanteerd worden voor het verstrekken van een pgb. Geen van de geïnterviewden wist daarnaast of de persoonlijke verzorging naar de zorgverzekeraar of de gemeente gaat.

De onduidelijkheid leidt tot onzekerheid onder de cliënten, zo schrijven de patiëntenorganisaties. “De geïnterviewden maken zich zorgen over de continuïteit van deskundige zorg en zij hebben er nog steeds geen zicht op of de gemeente kan bieden wat zij nodig hebben,” aldus de patiëntenorganisaties.

Gemeenten en zorginstellingen kunnen ook geen duidelijkheid bieden, zo blijkt uit de monitor. De meeste mensen die contact hebben gehad met bijvoorbeeld de gemeente, een instelling of een zorgkantoor zeggen dat ze geen antwoorden hebben gekregen op hun vragen over de transitie. Het antwoord was ofwel niet bekend bij de instantie, of bood geen duidelijkheid. Ook hadden instanties niet altijd de gegevens van de cliënt. De gemeenten en zorginstellingen geven toe dat ook zij kampen met onduidelijkheid. De landelijke overheid, zo stellen zij, wijzigt nog steeds informatie. Dit maakt het voor de instanties onmogelijk om mensen die langdurige zorg ontvangen op tijd te informeren.

De cliëntenmonitor werd uitgevoerd door: Ieder(in), Koepel Wmo-raden, LPGGz, Mezzo, Patiëntenfederatie NPCF, Oogvereniging, ouderenorganisatie CSO, Per Saldo, en Zorgbelang Nederland.

bron: © Nationale Zorggids

Avatar foto

Sociaal ondernemer en initiatiefnemer Mantelzorgelijk.nl, ervaringsdeskundige, mantelzorgveteraan.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top