Boosterprik; oppepper of afknapper?

Er is veel te doen over het tempo en de aanpak rond de 3e vaccinatie, ook wel de boosterprik of oppepprik genoemd. Het is nodig om de bescherming tegen het virus weer wat op te krikken. Geen overbodige luxe nu de nieuwe variant ook actief is. In onze familie was mijn moeder aan de beurt om een afspraak te maken. Nou, dat viel niet mee.

Na lang wachten kon ik helaas geen afspraak maken omdat mijn moeder niet naast me zat. In de herkansing lukte het wel, maar toen bleek er geen locatie in de buurt te zijn. De dichtstbijzijnde prikpost was vol tot januari en voor een snellere prik moesten we verder reizen. De snellere afspraak werd gemaakt en de rolstoeltaxi werd gereserveerd.

Het is een logistieke operatie om alles goed en op tijd geregeld te krijgen. Maar het zat mee en na drie kwartier rijden kwamen we mooi op tijd aan. En wat bleek? Ter plaatse was er een wachttijd van 2 uur! Een lange rij van mensen stond buiten in de kou te wachten tot ze werden toegelaten. Een parade van ouderen met rollators, stokken en rolstoelen in de volle wind.

Het is niet goed om mijn moeder zo aan de elementen over te leveren. Het risico is te groot. Dus we zijn zonder boosterprik in dezelfde taxi weer huiswaarts gegaan. Wat een afknapper. Al die moeite voor niks. Zoveel tijd, energie en geld kwijt. De nieuwe afspraak staat voor vandaag op een andere locatie. Nu maar hopen dat het daar beter gaat.

Maar we zijn niet de enige die moeite hebben met de huidige aanpak rond de oppepprik. Daar waar de ‘griepprikgroep’ van ruim 1 miljoen chronisch zieke mensen vorig jaar met voorrang geprikt werd, blijft dit nu uit. Voor ons betekent het dat mijn broer gewoon op geboortejaar moet aansluiten en dat kan nog weken duren. Zo wordt de tijd tussen de 2e en 3e prik steeds langer en de bescherming steeds minder. Quarantaine lijkt de enige optie te zijn om deze periode veilig door te komen.

Toch neemt een deel van deze mensen het heft in eigen hand en wijkt uit naar het buitenland. Voor deze mensen is een goede bescherming noodzakelijk. In de publiciteit worden ze ‘boostertoerist’ of ‘vaccinatievluchteling’ genoemd. Ik snap echt niet waarom we net over de grens wel snel en makkelijk een 3e prik kunnen krijgen en dat het hier zo slecht op gang komt. Het hoogste doel is toch het beschermen van de ouderen en de kwetsbaren in onze samenleving? Op deze manier wordt de oppepper voor veel mensen een echte afknapper.

 

Avatar foto

Ervaringsdeskundige mantelzorger, veranderkundige/organisatieadviseur, moeder en echtgenote. Zorgt al jaren voor moeder en broer. Spreekt en schrijft over vraagstukken in het sociaal domein en mantelzorg. Rode draad is: opsporen, blootleggen, bespreekbaar maken en verbinden. Hiervoor kijkt en luistert ze met een open blik naar alle mensen en zaken die ze tegenkomt. Ze is gedreven om de positie van mantelzorgers te verbeteren en op te komen voor hun belangen. Margreet is tevens bestuurslid van onze stichting, projectleider en de schrijfster van ons MantelzorgManifest.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top