Bijkomende gevolgen van mantelzorg: Relatiestress

Mantelzorg is een belangrijke vorm van zorgverlening, waarbij familieleden, vrienden of geliefden de verantwoordelijkheid nemen voor het verzorgen van een persoon die ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is. Het is een daad van onbaatzuchtigheid en liefde, die helaas vaak gepaard gaat met grote uitdagingen en enorme offers. Naast het bieden van fysieke en emotionele ondersteuning aan de zorgbehoevende, heeft mantelzorg ook een diepgaande impact op de relaties die de mantelzorger moet onderhouden. Denk aan de relatie met je zorgvrager, je liefdesrelatie maar ook vrienden en kennissen. Enig idee hoeveel stress het onderhouden van goede relaties geeft als je mantelzorg geeft? In dit kennis-blog over bijkomende gevolgen van mantelzorg vertel ik er e.e. a over en ik zet er waargebeurde uitspraken van mijn verschillende relaties bij:

1. De relatie tussen de mantelzorger en de zorgbehoevende:

“Je bent mijn kind, niet andersom, Mallijntje!”                                                                                                                                                   En toch voelde het, naarmate zijn Alzheimer vorderde, of de rollen steeds meer omdraaide. Of ik twee kinderen had, i.p.v. één. 😒

De relatie tussen de mantelzorger en de zorgbehoevende is vaak gebaseerd op liefde en toewijding. De mantelzorger neemt de rol van verzorger op zich uit liefde en verantwoordelijkheidgevoel jegens de zorgbehoevende. Deze relatie kan echter ook gepaard gaan met gevoelens van frustratie, overbelasting en een verandering in de dynamiek van de relatie. Het constante geven van zorg kan leiden tot een gevoel van verlies van autonomie en een verschuiving van de gebruikelijke rollen en verantwoordelijkheden.

2. De relatie tussen de mantelzorger en de partner:

“Moet je nou álweer naar je vader? Je bent gisteren toch ook al geweest? Lekker gezellig, zit ik vanavond weer alleen.” 😩

Mantelzorg kan een aanzienlijke impact hebben op de relatie tussen de mantelzorger en zijn of haar partner. De toewijding aan de zorgbehoevende kan leiden tot een verminderde beschikbaarheid en aandacht voor de partner. De partner kan gevoelens van verwaarlozing ervaren en het gevoel hebben dat hij of zij op de tweede plaats komt. Het is essentieel dat de mantelzorger en de partner open communiceren en samenwerken om een evenwicht te vinden tussen de zorgverplichtingen en de behoeften van de relatie.

3. De relatie tussen de mantelzorger en familie en vrienden:

“Jou vraag ik nu echt niet meer mee.  Je hebt toch nooit tijd!” 😏

Mantelzorg kan ook invloed hebben op de relaties van de mantelzorger met andere familieleden en vrienden. De extra verantwoordelijkheden en tijdsbeperkingen van mantelzorg kunnen leiden tot verminderde sociale interactie en minder beschikbaarheid voor andere relaties. Dit kan serieus leiden tot gevoelens van isolatie en verlies van ondersteuning van dierbaren. Het is belangrijk dat de mantelzorger steun zoekt maar ook krijgt bij familie en vrienden en dat alle partijen open communiceren over de uitdagingen waarmee alle partijen  geconfronteerd worden.

Mijn conclusie:

Mantelzorg is een super complexe en veeleisende taak die een enorme impact heeft op de relaties van de mantelzorger. De zorgbehoevende, de partner en andere familieleden en vrienden worden allemaal beïnvloed door de toenemende zorgen van de mantelzorger. Het is cruciaal dat je je als mantelzorger bewust bent van de mogelijke effecten van mantelzorg op deze relaties en actief zoekt naar manieren om een evenwicht te vinden tussen zorgverplichtingen en het behoud van gezonde en bevredigende relaties.

Maar weet je wat nóg essentiëler is?  Dat de samenleving deze bijkomende gevolgen van mantelzorg als geheel erkent en ondersteuning biedt, zodat mantelzorgers de nodige steun kunnen ontvangen om zowel hun zorgtaken als hun relaties effectief te kunnen beheren. Het mag natuurlijk niet zo zijn dat mantelzorgers als Remi ‘alleen op de wereld’ moeten achterblijven..

Avatar foto

Sociaal ondernemer en initiatiefnemer Mantelzorgelijk.nl, ervaringsdeskundige, mantelzorgveteraan.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top