Bepalingen Wmo om rechten van mantelzorgers te waarborgen

Steeds vaker bereiken ons berichten dat Gemeenten gaan bezuinigen op ondersteuning en waardering voor mantelzorgers. Een hele slechte zaak want de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) erkent namelijk het belang en de waarde van mantelzorgers en heeft bepalingen om hun rechten te waarborgen. Volgens de wet hebben mantelzorgers de volgende rechten:

  1. Ondersteuning: Mantelzorgers hebben recht op ondersteuning vanuit de gemeenten om hun zorgtaken uit te kunnen voeren. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit informatie, advies, emotionele steun, respijtzorg (vervangende zorg) en trainingen.
  2. Mantelzorgwaardering: Gemeenten kunnen een mantelzorgwaardering aanbieden als blijk van waardering voor de inzet van mantelzorgers. Dit kan in de vorm van een financiële vergoeding, een cadeaubon of andere vormen van erkenning.
  3. Maatwerkvoorzieningen: Mantelzorgers hebben recht op maatwerkvoorzieningen als zij zelf ondersteuning nodig hebben om de zorg vol te kunnen houden. Dit kan bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, begeleiding of aanpassingen in huis zijn.
  4. Zorgvuldige afstemming: Bij het organiseren van zorg en ondersteuning voor de zorgvrager, moet rekening worden gehouden met de belangen en behoeften van de mantelzorger. Er dient zorgvuldig overleg en afstemming plaats te vinden tussen de zorgvrager, de mantelzorger en de gemeente.

Helaas is het specifieke recht op mantelzorgondersteuning steeds meer afhankelijk van de gemeente waarin men woont. Best gek als je bedenkt dat ten opzichte van 2015, toen de WMO inging, mantelzorgers door personeelstekorten en vergrijzing steeds meer zorgtaken van professionals moeten gaan overnemen.

Deze ontwikkeling zorgt voor nóg grotere ongelijkheid en kan leiden tot tekorten in de ondersteuning voor mantelzorgers. Vanuit Mantelzorgelijk pleiten we er daarom voor dat er landelijke richtlijnen komen om ervoor te zorgen dat mantelzorgers overal in Nederland dezelfde rechten en ondersteuning krijgen.

De komende maanden starten we daarom een onderzoek om na te gaan hoe het gesteld is met de naleving van de bepalingen uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Stuk voor stuk zullen wij Gemeenten onderzoeken op informatievoorziening, ondersteuning, samenwerkingen, waardering en maatwerkvoorzieningen. Maar dat kunnen we niet alleen. Wij vragen jou, als volger van Mantelzorgelijk om input voor dit onderzoek.

Onze vraag aan jou is: wat is volgens jou nou echt een doorn in het oog bij jouw gemeente voor wat betreft bovengenoemde bepalingen? Laat het ons weten in de comments onder dit bericht of mail ons via contact@mantelzorgelijk.nl. Met elkaar maken we inzichtelijk waar en waarom het beter moet!

Denk je nou, ik wil eigenlijk wel meer doen? Dat kan op verschillende manieren:

  1. Meld je aan als onderzoeker voor dit project.
  2. Word vriend voor 10 euro per jaar en steun ons belangrijke werk.

 

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top