ANWB start ‘pechhulp’ voor ouderen

Denk jij wel eens na over je oude dag? Ik wel. Ik bedenk dan dat ik het – met maar één kind – waarschijnlijk een stuk moeilijker zal hebben dan mijn vader met vier actieve mantelzorgers. Wat als ik alleen achterblijf en hulpbehoevend wordt? Wat als mijn enige kind aan de andere kant van het land – of in het ergste geval  – over de grens gaat wonen? Wat als de trend van nu, waarin er stadsmensen in ons dorp komen wonen disenkel maar gesteld zijn op hun eigen privacy, zich doorzet? Wat als ik zo oud word, dat ik bijna al m’n vrienden – als ze me dan nog kunnen helpen – overleeft?  Heb ik dan wel mensen die een oogje in het zeil houden? Die me oprapen als ik val of die snel hulp kunnen inschakelen, als dat nodig is… Hoe ga ik dat doen?

De ANWB heeft daar onlangs deels iets op bedacht. Zij starten met een zogenaamde ‘pechhulp’ voor ouderen. Het gaat daarbij niet om pechhulp aan een auto, maar aan een persoon die bijvoorbeeld van een keukentrap is gevallen. Via een app kunnen leden van de ANWB dag en nacht hulp inroepen wanneer zij zich plotseling onwel voelen of wanneer hen fysiek iets overkomt. Hulpverleners van de ANWB weten direct wie er om hulp vraagt, waar deze persoon zich bevindt (gps) en welke familieleden of bekenden eventueel geïnformeerd moeten worden. Ze stellen de persoon in nood gerust, geven advies en regelen indien nodig direct passende hulp, overal in Nederland.

ANWB

Niet kwetsbaar voelen maar wel zijn

Uit recent ANWB onderzoek naar vrijetijdsbesteding onder 55-plussers blijkt dat velen van hen (37%) zich tien jaar jonger voelen dan zij werkelijk zijn en zich hier ook naar gedragen. 62% van hen houdt van sport en fysieke activiteiten die hen uitdagen. Wandelen, fietsen, fitness en zwemmen zijn de meest populaire sporten onder 55-plussers. De helft van de 55-plussers herkent het gevoel dat het spannend is om alleen naar buiten te gaan. Bijna 1 op 4 ziet daarom wel eens af van een activiteit. Ook tijdens boodschappen doen of winkelen kun je er niet altijd van uitgaan dat je snel hulp krijgt als je iets overkomt (activiteit van ruim 75% van de ondervraagden tijdens vrije tijd of vakantie).

In hun enthousiasme om actief te blijven, vergeten 55-plussers echter gemakkelijk dat zij wel wat kwetsbaarder zijn geworden. “Elke zes minuten meldt een oudere zich op de Spoedeisende Hulp. Alleen al door een valongeval. ”We zien ook dat het aantal ouderen dat op de Spoedeisende Hulp belandt stijgt. Vaak is er onverwachts iets mis gegaan. Ouderen zijn zich niet altijd bewust van een plotselinge bloeddrukdaling waardoor ze duizelig worden en vallen. Heup, pols en hersenletsel komen veel voor”, zegt Saskia Kloet van VeiligheidNL.

De ANWB is niet de eerste met een app die mensen in nood uit de brand moet helpen. Het advies van Kloet van VeiligheidNL luidt wel het liefst de alarmcentrale van 112 te bellen in noodsituaties.

bron: Blik op Nieuws

Avatar foto

Sociaal ondernemer en initiatiefnemer Mantelzorgelijk.nl, ervaringsdeskundige, mantelzorgveteraan.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top