Als ‘willen’ zorgen ‘moeten’ zorgen wordt, is meer ondersteuning nodig!

Veel mantelzorgers ondervinden dagelijks dat er steeds meer zorgtaken op hun bordjes geschoven worden. Zelfs professionele! Dit is geen toeval maar een noodgreep bij gebrek aan beter. Te lang hebben politiek en beleidsmakers namelijk hun kop in het zand gestoken en is er niets structureels gedaan aan het oplopende infarct in de professionele zorg. Hooguit werden hier of daar (en tegen beter weten in )wat pleisters geplakt om het bloeden nog enigszins te stelpen. En wie zijn nu uiteindelijk de dupe? Mantelzorgers! Maar ik heb nieuws voor al die struisvogels: Als WILLEN zorgen namelijk MOETEN zorgen wordt, is er toch echt veel meer en betere mantelzorgondersteuning nodig!

Mantelzorgondersteuning in Nederland is een complex en veelzijdig onderwerp dat nu echt heel snel veel meer serieuze aandacht verdient. Hoewel mantelzorg een cruciale rol speelt in het welzijn van veel zorgontvangers, zijn er verschillende uitdagingen en problemen waarmee mantelzorgers worden geconfronteerd. Voor alle duidelijkheid en als reminder voor beleidsmakers nog even een rijtje:

 1. Toenemende verantwoordelijkheid: Beleidsmakers in Nederland hebben steeds meer de nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid van mantelzorgers om te zorgen voor hun dierbaren. Dit heeft geleid tot een grotere druk en belasting voor mantelzorgers, die vaak hun eigen leven opofferen om voor anderen te zorgen.
 2. Gebrek aan erkenning en waardering: Mantelzorgers worden vaak niet voldoende erkend en gewaardeerd voor hun inspanningen. Ze worden als vanzelfsprekend beschouwd en hun bijdragen worden vaak over het hoofd gezien. Dit gebrek aan erkenning kan leiden tot gevoelens van uitputting en frustratie bij mantelzorgers.
 3. Financiële beperkingen: Mantelzorgers krijgen vaak te maken met financiële beperkingen. Ze kunnen hun baan moeten opgeven of verminderde werkuren hebben om voor hun dierbaren te zorgen, wat resulteert in een verlies van inkomen. Het gebrek aan financiële compensatie voor mantelzorgers kan leiden tot financiële stress en onzekerheid.
 4. Gebrek aan ondersteuningssystemen: Hoewel er enige vorm van mantelzorgondersteuning beschikbaar is in Nederland, is het vaak ontoereikend en ontoegankelijk. Er is behoefte aan meer respijtzorg, waarbij mantelzorgers tijdelijk kunnen rusten en ontspannen, evenals aan financiële en emotionele ondersteuning.
 5. Fysieke en mentale gezondheid: Het verlenen van mantelzorg kan een zware tol eisen op de fysieke en mentale gezondheid van mantelzorgers. Ze ervaren vaak stress, uitputting en isolatie. Het is van cruciaal belang dat mantelzorgers toegang hebben tot de nodige middelen en ondersteuning om voor zichzelf te zorgen.
 6. Onduidelijkheid over verantwoordelijkheden: Er bestaat vaak onduidelijkheid over de verantwoordelijkheden van mantelzorgers en de ondersteuning die zij kunnen verwachten. Dit kan leiden tot verwarring en frustratie bij mantelzorgers, omdat ze niet weten waar ze terecht kunnen voor hulp en informatie.
 7. Gebrek aan coördinatie en samenwerking: Mantelzorgondersteuning kan versnipperd zijn en er is vaak een gebrek aan coördinatie en samenwerking tussen verschillende zorgverleners en instanties. Dit kan leiden tot inefficiëntie en een gebrek aan samenhangende zorg voor zowel de zorgontvanger als de mantelzorger.
 8. Culturele en taalbarrières: Mantelzorgers die geen Nederlandse achtergrond hebben of de Nederlandse taal niet goed beheersen, kunnen te maken krijgen met extra uitdagingen. Er is behoefte aan cultureel gevoelige en taalgerichte ondersteuning om ervoor te zorgen dat alle mantelzorgers gelijke toegang hebben tot de benodigde diensten.
 9. Gebrek aan flexibiliteit: Het huidige systeem van mantelzorgondersteuning is vaak inflexibel en houdt geen rekening met de unieke behoeften en omstandigheden van mantelzorgers. Er is behoefte aan meer flexibiliteit en maatwerk in de ondersteuning, zodat mantelzorgers de zorg kunnen bieden die het beste past bij hun situatie.
 10. Bewustwording en stigma bestrijding: Het is belangrijk om maatschappelijk bewustwording te vergroten over de uitdagingen waarmee werkende mantelzorgers worden geconfronteerd en om het stigma rondom mantelzorg op werkplekken te bestrijden. Dit kan bijdragen aan een betere ondersteuning en begrip voor werkende mantelzorgers.

Het is dus echt belangrijk om  eindelijk echt te erkennen dat mantelzorgers een onschatbare bijdrage leveren aan de samenleving en dat hun inspanningen moeten worden erkend, gewaardeerd en ondersteund. Door te investeren in een uitgebreid en toegankelijk systeem van mantelzorgondersteuning, kunnen we er met elkaar voor zorgen dat mantelzorgers de zorg kunnen blijven bieden die nodig is, terwijl ze zelf ook de nodige ondersteuning en zorg ontvangen.

Hoogste tijd voor een collectieve inspanning om het gebrek aan gedegen mantelzorgondersteuning in Nederland aan te pakken. Door bewustwording te vergroten, beleid te verbeteren en geld en middelen beschikbaar te stellen kunnen we ervoor zorgen dat mantelzorgers de erkenning, waardering en ondersteuning krijgen die ze op z’n minst verdienen. Dat is de enige manier waarop we een samenleving kunnen creëren waarin mantelzorgers met vertrouwen, veerkracht en gewoon weer uit liefde hun belangrijke rol kunnen blijven vervullen.

Avatar foto

Sociaal ondernemer en initiatiefnemer Mantelzorgelijk.nl, ervaringsdeskundige, mantelzorgveteraan.

Dit bericht heeft 1 reactie

 1. Hoi Marjolijn,

  Ik ben het h e l e ma a l met je eens. Als ik een bijdrage kan leveren tot empowering van ons mantelzorgers, dan doe ik dat graag! Ik woon op Bonaire, Caribisch Nederland, waar dit ook hard nodig is!

  Groet, Manon

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top