Als je niets aardigs kunt zeggen….

Als je niets aardigs te zeggen hebt, dan kun je beter niets zeggen. Een wijsheid die mij nogal eens wordt voorgehouden. Dus probeer ik nu eens aardige dingen op te schrijven. Leuke dingen. Hoopvol en positief. Maar ik kom niet ver.

Want wat voor aardigs kan ik zeggen over allerlei nieuwe voornemens? Over de sensor in de luier, de heupairbag en de pratende robot? Welke liefelijkheid zit er in minder verplegenden door het verlagen van allerlei normen? Hoe kan ik gezellig praten over roosters die niet rondkomen of over uitgestelde zorg?

Hoe kan ik lyrisch worden over het feit dat mantelzorgers nog meer moeten inspringen in de zorg? Is het mogelijk om een leuk en positief verhaaltje te schrijven over het feit dat ouderen niet meer kunnen douchen als de mantelzorger dat niet doet? Hoe fijn het is dat er simpelweg geen tijd of geen geld wordt vrijgemaakt voor aandachtige zorg?

Of is het een leuk verhaal dat mantelzorgers door het schrappen van slaap- en waakdiensten in hun PGB nu helemaal geen kant meer op kunnen? Of wat denk je van een positief verhaal over wachtlijsten en ellenlange levertijden? En dan lukt het me ook niet om iets vrolijks te zeggen over het duiken voor verantwoordelijkheden, het ontbreken van gerichte ondersteuning en het afschuiven en doorschuiven van zaken.

Geen rooskleurig verhaal over het zorgsysteem, de macht van de zorgverzekeraars en het zorginfarct.

Ik heb niets hoopvols te melden over het ontzorgen van mantelzorgers. Geen rooskleurig perspectief naar de toekomst toe.

Nee. Ik kan er werkelijk niets aardigs over zeggen. Dus zeg ik maar even niets.

Avatar foto

Ervaringsdeskundige mantelzorger, veranderkundige/organisatieadviseur, moeder en echtgenote. Zorgt al jaren voor moeder en broer. Spreekt en schrijft over vraagstukken in het sociaal domein en mantelzorg. Rode draad is: opsporen, blootleggen, bespreekbaar maken en verbinden. Hiervoor kijkt en luistert ze met een open blik naar alle mensen en zaken die ze tegenkomt. Ze is gedreven om de positie van mantelzorgers te verbeteren en op te komen voor hun belangen. Margreet is tevens bestuurslid van onze stichting, projectleider en de schrijfster van ons MantelzorgManifest.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top