skip to Main Content

Aletta blogt over haar zorgintensieve kinderen – Bezuinigen?

Afgelopen week werden wij allen meegenomen in het Amsterdamse drama: de bezuinigingen op de mantelzorg.
Nou, één ding is zeker; met de op stapel zijnde PPN (Perspectief Nota) van gemeenten kunnen wij er vergif op nemen dat in veel gemeenten mantelzorggeld wordt overgeheveld naar andere doelen.
Dat lijkt ook te gebeuren in mijn eigen gemeente. Ze noemen het geen bezuiniging maar het herbesteden van mantelzorggeld.
Tja, mieter er wat vakjargon in en geen mens snapt dat zij straks geen fatsoenlijk mantelzorgcompliment gaan krijgen.

En ze kunnen het gewoon maken, want het beschikbare mantelzorggeld wat wordt verstrekt door de Rijksoverheid, is niet geoormerkt. Gemeenten mogen het desgewenst ook stoppen in het verzorgen van het openbaar groen of andere activiteiten.
Afijn, de kranten stonden er bol van.
Allerlei ‘creatieve’ oplossingen zijn de laatste tijd bedacht om mantelzorgers te ontlasten. Wat denk je van de logeeropvang voor ouderen? Leuk idee, maar ik vraag mij af welke oudere zin heeft in een logeerpartijtje met of zonder pyama-party en een bonte avond.
Ik vraag mij toch af wat voor wilde ideeën er onder beleidsmakers leven voor het ontzorgen van mantelzorgers met zorgintensieve kinderen. En wat dacht je van de jonge mantelzorgers?
Ik durf gerust te stellen dat mijn kinderen, die mantelzorger voor elkaar waren, het echt niet leuk hebben gehad. Dag in, dag uit de druk, de stress voelen die hier in huis heerste.
En als ik dan om hulp schreeuwde werd er standaard gezegd: “Goh, wat doen jullie het toch goed!”
Nu zeg ik niet dat het mantelzorgcompliment dat had kunnen veranderen, maar het was wel een extra waardering voor mij en mijn jonge mantelzorgers.

En nu gaat ook mijn gemeente de mantelzorggelden herbesteden want er is een tekort op de begroting. En wat is dan makkelijker om pakweg € 50.000 te kunnen besparen op het mantelzorgcompliment.
Even ter verheldering: mijn gemeente ontvangt ongeveer € 400.000 aan mantelzorggeld. Daarvan was € 100.000 voor het mantelzorgnetwerk, € 100.000 voor het mantelzorgcompliment en die andere 2 ton? Daar ben ik nog niet achter.
De vraag is of je die schamele 50.000 weg moet trekken uit het mantelzorgcompliment terwijl er talloze andere posten zijn waar je op zou kunnen bezuinigen. In juli wordt de perspectiefnota besproken en natuurlijk ga ik mij hard maken om vooral te voorkomen dat men mantelzorgers de dupe laat worden van een niet sluitende begroting.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top
X