skip to Main Content
1 Op De 5 Scholieren Is Mantelzorger En Maatwerk In Ondersteuning Ontbreekt

1 op de 5 scholieren is mantelzorger en maatwerk in ondersteuning ontbreekt

Uit nieuwe cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat eén op de vijf scholieren tussen de 12 en 16 jaar opgroeit met een langdurig zieke dierbare. Drie procent van hen verleent zelfs intensieve hulp. Een zorgelijke ontwikkeling want juist deze leeftijdsgroep ontwikkelt zijn of haar indentiteit en het geven van mantelzorg zou een rem op deze ontwikkeling kunnen zijn.

Jonge mantelzorgers zijn een slecht zichtbare groep en vinden moeilijk aansluiting bij bestaande hulp voor mantelzorgers. Dat komt mede doordat deze jongeren de zorg die ze verlenen als vanzelfsprekend beschouwen. Ze zien zich niet als mantelzorger en cijferen zichzelf vaak weg. Met alle consequenties van dien. Zo bestaat de kans op sociaal isolement, ze gaan vaak veel later uit huis dan hun leeftijdgenoten, maken hun opleiding niet af en het gevaar van een carrière achterstand is uiteindelijk groot.

Het onderzoek naar jonge mantelzorgers verkeert nog in een pril stadium. Daardoor valt moeilijk te zeggen of deze groep in omvang toeneemt of afneemt. Gezien het aantal, kun je er wel vanuit gaan dat er in elke klas kinderen zitten, die een dierbare (mee) verzorgen. Ik vraag me af of onderwijsend personeel en de klasgenoten hier dan van op de hoogte zijn. Nog te vaak krijgen wij te horen dat jonge mantelzorgers hun zorgen niet op school durven te uiten omdat ze bang zijn om als buitenbeetje behandeld te worden. Op die leeftijd wil je juist niet anders zijn dan je leeftijdgenoten.

Uit het onderzoek komt nog een belangrijk probleem naar voren: de hulp aan jonge mantelzorgers door de gemeente schiet nogal eens tekort. Maatwerk ontbreekt dus ook bij deze groep mantelzorgers. De wensen van jonge mantelzorgers verschillen namelijk van die van de oudere mantelzorgers. Verder komt uit het onderzoek naar voren dat een derde van de jonge mantelzorgers al professionele hulp krijgt , maar dat een kwart van hen liefst nog meer ondersteuning zou willen.  Verder blijkt lotgenoten contact – net als bij de andere lotgenoten – erg belangrijk voor de jonge mantelzorger.

Er zijn niet alleen maar negatieve effecten, wijst het onderzoek van het SCP uit. Jonge mantelzorgers zijn vaak meer empathisch en hebben een groter verantwoordelijkheidsgevoel dan hun leeftijdsgenoten. Maar de negatieve effecten domineren want in wezen hebben deze jongeren zorg op zorg op zorg: 1) de praktische zorgtaak  2) hun zorgen om hun dierbaren 3) zorg die zij zelf moeten ontberen. Too much to handle, als je het mij vraagt en dan heb ik het nog niet eens over de gevolgen die dit op de lange termijn zou kunnen veroorzaken. Op latere leeftijd lopen deze mantelzorgers vaak nog veel erger vast. Dan is hulp dus echt te laat.

Niet voor niets pleiten wij vanuit Mantelzorgelijk voor maatwerk bij ondersteuning door gemeenten. We schreven in het voorjaar onze petitie (die kun je nog ondertekenen) en in het najaar publiceerden wij ons Mantelzorg Manifest. Niet alleen voor jonge of oudere maar voor alle mantelzorgers in Nederland. Wij kregen bij het schrijven van het manifest namelijk input van ruim 10.000 mantelzorgers van 8 tot 85 jaar.

Er wordt vol lof gesproken over de mantelzorger, maar in de praktijk bezwijken velen onder mentale druk. Bijna 5 jaar na de decentralisatie wordt er nog steeds beleid gemaakt óver mantelzorgers in plaats van mét mantelzorgers en dat moet stoppen. Elke mantelzorgsituatie is anders en daar zou de ondersteuning op aangepast moeten worden!

Marjolijn Bruurs

Marjolijn Bruurs

is ondernemer, netwerkbouwer, storyteller, echtgenote, moeder en zij was tot voor kort een zeer gedreven en ervaren mantelzorger voor haar vader met Alzheimer. Eerst in de thuissituatie en later in het verpleeghuis. Tevens is zij de bedenker en het creatieve brein van Mantelzorgelijk.nl en voorzitter van Stichting Mantelzorgelijk.

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top
X